Výhody titanové anody

1. Titanová anoda má dlouhou životnost. V průmyslu výroby chloru a alkalických kovů metodou bránice může kovová anoda odolávat korozi chloru a alkálií.


2. Může překonat problém rozpouštění grafitových anod a olověných anod, zabránit znečištění elektrolytů a katodových produktů, a tím zlepšit čistotu kovových výrobků.


3. Aktuální hustotu lze zlepšit. Při výrobě chloralkalů metodou bránice je hustota pracovního proudu grafitové anody 8A / dm2 a titanová anoda může být zdvojnásobena na 17A / dm2. Tímto způsobem lze za stejných podmínek elektrolytické dílny a elektrolytického článku zdvojnásobit výkon, zvýšit výrobní kapacitu jednoho článku a účinně zvýšit efektivitu výroby práce. Titanová anoda je vhodná pro elektrolýzu s vysokou hustotou pracovního proudu.


4. Díky použití kovové anody je provoz chlorečnového elektrolyzéru při vysoké teplotě a vysoké proudové hustotě možný. Použití kovové anody může zlepšit strukturu elektrolytického článku, snížit spotřebu elektrické energie, urychlit chemickou reakci chlornanu chlorečnatého, čímž se zlepší výrobní výkon.


5. Přijetím DSA se zlepšila koncepce designu a provozní podmínky solného elektrolyzéru metodou rtuti a bránice a snížila se spotřeba energie. Nízké nadměrné vlastnosti DSA a snadné odstranění bublin na povrchu mezi elektrodami a elektrodami jsou důležitými důvody pro snížení napětí elektrolytického článku s kovovou anodou.

titanium anode

Protože titanová anoda má mnoho výhod, její vývoj umožňuje průmyslu alkalických chloridů získat velké ekonomické výhody, a proto bude brzy použit ve všech částech světa. Výrobní kapacita chloru a alkalických kovů, svět asi 41 milionů tun / rok, použití titanové anody není menší než 70%, titanová anoda je známa jako hlavní technologická revoluce v průmyslu alkalických chloridů. Následně byla titanová anoda široce používána v mnoha elektrolytických průmyslových odvětvích.


6. Velikost anody je stabilní a vzdálenost mezi elektrodami se během elektrolýzy nemění, což může zajistit, že elektrolýzu lze provádět za podmínek stabilního napětí v nádrži.


7, může zabránit deformaci anody olova po problému se zkratem, takže může zlepšit účinnost proudu.


Hmotnost titanové anody je nízká, může snížit pracovní sílu.


9, snadno přepnout, může být vysoce přesné.


10, pracovní napětí je nízké, takže spotřeba energie je malá, může ušetřit spotřebu energie, stejnosměrná spotřeba energie může být snížena o 10% ~ 20%. Hlavní důvody pro snížení pracovního napětí titanové anody: 1) nadměrný potenciál aktivní povlakové anody na chlor a kyslík je relativně nízký. Když byla k výrobě chloralkali použita slaná elektrolýza, měla titanová anoda nízký chloridový nadměrný potenciál a při 1 A / cm2 byla o 140 mV nižší než grafitová anoda. 2) může snížit "účinek stínění bublin", povrch kovových anod vytvářených bublin je relativně malý a rychle ven, takže nafukování plynu mezi elektrodami je velmi sníženo, ohmický pokles mezi póly je asi 700 mV, průměr bublin je asi 3 mm; 3) snížit odpor anodové struktury; 4) zkrátit vzdálenost mezi póly.


V 60. letech minulého století světový průmysl solné elektrolýzy spotřeboval asi 150 miliard kilowattů elektřiny ročně. Po použití kovové anody by mohla ročně ušetřit asi 300 milionů kilowattů elektřiny.


11. Při výrobě alkalických chloridů má produkt po použití anodové titany vysokou kvalitu, vysokou čistotu plynného chloru, žádný CO2, vysokou koncentraci alkálií, což může ušetřit topnou páru a spotřebu energie.


12, silná odolnost proti korozi, může být v mnoha korozivních, zvláštní požadavky na elektrolytické médium.


13, může být titanový kovový titan použit opakovaně.


14, vznik kovové anody, použití průmyslu alkalických chloridů nedávno vyvinulo nejnovější technologii iontové membránové elektrolýzy pro návrh a dosažení industrializace.