Výhody titanové elektrody v elektrochemické reakci

Titanová elektroda je velmi výhodná při elektrochemické reakci. Při elektrochemické reakci dochází v oblasti povrchu elektrody k heterogenním katalytickým reakcím spolu s pohybem náboje, což je podobné chemické katalýze. V jistém elektrolytu se při stejném nadměrném potenciálu mění reakční rychlost a typ reakce elektrody s různými materiály elektrodového substrátu, což se v elektrochemickém systému nazývá elektrokatalýzou. V elektrokatalytických reakcích, jako jsou elektrokatalyzátory, mohou různé elektrodové materiály měnit rychlost elektrochemické reakce podle velikosti. Proto je výběr vhodných elektrodových materiálů účinným způsobem, jak zlepšit účinnost elektrochemické katalytické reakce.


Elektrochemická metoda má dobrý účinek na ošetření žáruvzdorných organických látek. Může transformovat biologicky nerozložitelné organické látky na biologicky rozložitelné organické látky. Rychlost elektrochemické přeměny organických sloučenin je obecně pomalá, proto se běžně používá ke zvýšení nadměrného potenciálu elektrody, ke zvýšení povrchové plochy elektrody, k výběru vynikajících materiálů elektrod a ke zlepšení její struktury.


Vícesložková elektroda je také důležitým aspektem výzkumu v elektrochemické reakci. Ti / Sn02 · Sb203 "Mn02 / Pb02 · Mn02 anodová příprava může být použita jako příklad konstrukce vícesložkové elektrody. Hlavním důvodem selhání titanové anody je to, že nový ekologický kyslík generovaný reakcí vývoje kyslíku difunduje na povrch elektroda, čímž se vytvoří nevodivý film Ti02 na povrchu titanu. Aby se aktivovala anoda, přidá se na povrch elektrody vrstva aktivní PbO2 · Mn02, aby se snížila difúze nového ekologického kyslíku na povrch titanu, vrstva substrátu SnOz · Sb203 · Mn02 je přidána mezi substrát titanové elektrody a aktivní vrstvu Anoda má při zpracování fenolické odpadní vody vysokou elektrokatalytickou aktivitu a elektrochemickou stabilitu.


Titanová elektroda je klíčovou součástí stroje na elektrolýzu vody. Výběr elektrod by měl být přiměřeně zvolen podle různých pracovních vlastností. V oblasti úpravy vody musí kovové elektrody splňovat tyto základní požadavky: 1. Dobrá elektrická vodivost. 2. Silná odolnost proti korozi. 3. Dobrá mechanická pevnost a výkon při obrábění. 4. Dlouhá pracovní životnost. 5. Dobrý elektrokatalytický výkon atd. V oblasti úpravy vody, zejména při elektrolytickém procesu vody, jako je tvorba kyselé, alkalické a iontové vody, existují ve vodě různé silné oxidační látky, jako například: O3, H2O2, HCLO atd. A anoda je často obrácena, proto je nutné použít speciální funkční elektrodu. Po letech výzkumu naše společnost vyvinula titanovou elektrodu, která je vhodná pro oblast úpravy vody. Tento druh elektrody je potažen na čistém titanovém substrátu oxidem platiny z drahých kovů s vysokým elektrokatalytickým výkonem, silným oxidačním odporem a dobrou elektrickou vodivostí, což je nerozpustná anoda. Charakteristiky anody jsou následující: 1. Titan má vlastnosti lehké měrné hmotnosti, dobré pevnosti, odolnosti proti korozi a dobrého výkonu, zejména odolnost vůči mokrému chloru je nesrovnatelná s jinými kovovými materiály. Například, když je ve elektrolýze vody malé množství iontů chloru, deska z nerezové oceli rychle propadne korozi, zkrátí životnost elektrody, ale titan tyto problémy nemá. 2. V důsledku přidání různých drahých kovů skupiny platiny do povlaku, vysoká proudová účinnost, dobrá elektrická vodivost, dobrý elektrokatalytický výkon, silný oxidační odpor, dlouhá životnost, úspora energie. 3. Vynikající výkon měniče.