Výzkum aplikačního výkonu svařovaných titanových trubek namísto bezešvých titanových trubek

Vzhledem k nízkému výtěžku titanové bezešvé trubky , dlouhému výrobnímu cyklu a vysokým nákladům a výrobnímu procesu čisté titanové svařované trubky je krátká, výrobní náklady jsou nízké a efektivita výroby je vysoká, energicky se vyvíjející tenkostěnné svařované trubky mají stal se dnes trendem ve výrobě trubek. V Japonsku, Evropě a ve Spojených státech se tenkostěnné bezešvé trubky z titanu a slitiny titanu postupně nahrazují trubkami svařovanými titanem, které se používají v kondenzátorech a kondenzátorech v pobřežních elektrárnách a jaderných elektrárnách, což nejen zlepšuje účinnost výměny tepla. , ale také zlepšuje kondenzaci. Životnost kondenzátoru a kondenzační jednotky je významným ekonomickým přínosem.

Tento článek testuje expanzní výkon, tlakovou odolnost a odolnost proti únavě u čistě titanových svařovaných trubek, testuje jejich aplikační výkon a porovnává a analyzuje výše uvedené vlastnosti bezešvých titanových trubek, aby poskytl reference pro jejich použití.

titanium seemless tube

Zkouška tlakové kapacity

一 Účelem této zkoušky je otestovat tlakovou únosnost a tlak při roztržení titanem svařovaných trubek a porovnat ji s bezešvými titanovými trubkami.


3.1 Zkušební metoda

Na základě výpočtu stability při pevnosti v tahu byla pro hydrostatickou zkoušku vyříznuta trubka stejné délky. V důsledku vysokého zkušebního tlaku nemohl tlak normálního zásobníku zkušební vody vyhovět požadavkům. Byla použita zkušební stolice pro otryskávání použitá při vývoji vysokotlaké plynové láhve.


3.2 Zkušební postup a výsledky

(1) Tlak vody byl nejprve zvýšen na maximální konstrukční tlak 35 MPa v definovaném rozsahu tlakové nádoby, tlak byl udržován po dobu 3 minut a poté byl tlak uvolněn a v trubce svařované titanem nedošlo k žádným trhlinám a titanové bezešvé trubky.


3.3 Burst test

Po odstranění tlaku se vodní čerpadlo znovu doplní, dokud se nepoškodí potrubí.

Trhací tlak titanové svařované trubky je 61,76 MPa, při podélném svaru titanové svařované trubky se objeví malá trhlina a voda v trubce vytrhne ze svaru. Bezproblémová titanová trubka: Tlak při roztržení je 68,10 MPa, ve spoji trubkové tlakové fitinky se objevuje velká trhlina, voda v trubce praskne ze spoje trubky a zátky a samotná bezešvá trubka nebyla poškozené.


Tepelné výměníky, kondenzátory, kondenzátory atd. Z titanové trubice jsou způsobeny vibracemi způsobenými tekutinou na straně skořepiny během používání, které způsobují víry, chvění, elastické buzení a akustickou rezonanci různých tekutin. Tyto vibrace se spojí a vytvoří silné vibrace. Výsledkem je, že trubka nepřetržitě narazí na přepážku, což způsobí, že trubice bude odříznuta a proniknuta okrajem přepážky, a spojení mezi trubkou a trubicovou vrstvou je taženo až k bodu úniku. Proto se provádějí únavové vibrační zkoušky na titanem svařovaných trubkách a titanových bezešvých trubkách a únavové doby titanem svařovaných trubek a titanových bezešvých trubek se počítají za stejných podmínek, aby se určilo, zda použití titanem svařovaných trubek namísto titanových bezešvých trubek má dopad na životnost zařízení.

(1) Rozšíření svařované titanové trubky: Při stejném expanzním tlaku je tažná síla svařované titanové trubky o 2,5-3,1 MPa větší než síla bezešvé titanové trubky. Po expanzním svařování svařované titanové trubky se kombinuje s expanzním nástrojem. Těsnější, lepší těsnění.

(2) Svařovaná titanová trubice vydrží maximální konstrukční tlak 35 MPa v definovaném rozsahu tlakové nádoby a udržuje tlak po dobu 3 minut bez úniku.

(3) Titanem svařovaná trubka a titanová bezešvé trubka při frekvenci 30.