ASTM B381 – 10 standard pro titanové výkovky

1. Rozsah

1.1 Tato specifikace zahrnuje 39 stupňů žíhané titanu a výkovků slitiny titanu

2.1 ASTM normy:

B348 Specifikace pro obrábění titanu a titanových slitin Barsand polena

E8 Zkušební metody pro napětí zkoušení kovových materiálů

E29 Praxi pro používání platných číslic v údaje ze zkoušek k určení shody se specifikacemi

E539 Zkušební metoda rentgenové Fluorescence spektrometrické analýzy slitina 6Al-4V Titanium

E1409 Zkušební metoda pro stanovení kyslíku a dusíku v titanu a titanových slitin metodou Fusion inertní plyn

Zkušební metoda pro stanovení vodíku inTitanium a titanových slitin metodou inertní GasFusion tepelnou vodivost/infračervené detekce E1447

E1941 Zkušební metoda pro stanovení uhlíku v žáruvzdorné a reaktivní kovy a jejich slitiny

E2371 Zkušební metody pro analýzu z titanu a titanových slitin o atomové emisní spektrometrie s plazma

E2626 Příručka pro spektrometrické analýzy reaktivní a žáruvzdorné kovy

3. terminologie

3.1 definice reklamy z podmínek této normy:

3.1.1 bar, n – horkou válcované, kované nebo chlad pracoval polotovary plným průřezem produkt, jehož průřezem je méně než 16 palců 2 (10 323 mm 2).

3.1.2 sochorové, n – solidní bázi sekce, horka válcované nebo kované z ingotu, s průřezem větší než 16 palců 2 (10 323 mm 2).

3.1.3 kování, n – každý produkt práce na kov do požadovaného tvaru tvořené dopad nebo tlak v kladiva, kovací stroje, lisy upsetters nebo zápustkovém.

4. informace o objednání

4.1 příkazy pro výkovky podle této specifikace musí obsahovat

následující informace, případně:

4.1.1 stupeň číslo

4.1.2 tahové vlastnosti (tabulka 1),

4.1.3 rozměry a tolerance (oddíl 10),

4.1.4 metody odběru vzorků, mechanické vlastnosti (oddíl 8),

4.1.5 metody chemické analýzy (oddíl 6),

4.1.6 označení (bod 17),

4.1.7 balení (bod 17),

4.1.8 certifikace (bod 16),

4.1.9 dispozice odmítnuté materiálu (kapitola 14), a

4.1.10 dodatečné požadavky (S1).

5. materiály a výroba

5.1 materiál odpovídající poslední revize speci-

ních B348 se použije při výrobě výkovků k tomuto

specifikace.

6. chemické složení

7. metody chemické analýzy

7.1 chemické analýze se obvykle provádí pomocí theASTM standardní zkušební metody

uvedeny v bodu 2.1. Mohou být použity jiné odvětví standardní metody kde zkušební metody ASTM v 2.1 nekryjí přiměřeným způsobem prvky v materiálu nebo na základě dohody mezi výrobcem a kupujícím. Alternativní techniky jsou popsány v příručce E2626.

blob.png

blob.png


blob.png

8. mechanické vlastnosti

8.1 výkovků dodané podle této specifikace musí splňovat požadavky na mechanické vlastnosti uvedené v tabulce 1, případně.

8.2 exempláře pro tahové zkoušky se opracované a zkoušce podle zkušební metody E8. Tahové vlastnosti se stanoví pomocí rychlosti deformace 0,003 až 0,007 palců/v. · min skrze sílu stanoveného výnosu. Po dosažení zadaného kluzu vyšroubuj rychlost se zvýší na rychlost, která je postačující k výrobě zlomenina v přibližně jednu další minutu.

8.3 odběr – napětí zkušební vzorky musí být obrobeny z materiálu jako odsouhlasené výrobcem a kupujícím.

9. nedestruktivní zkoušky

9.1 nedestruktivní testovací požadavky jako ultrazvukové zkoušky,

X ray nebo kontrola povrchu musí být určen kupujícím,

v případě potřeby. Norma pro přijetí nebo odmítnutí

dohodnuté mezi padělatel a nabyvatelem.

10. rozměry a dovolené odchylky

10.1 Rozměry a tolerance z titanu a titanových

výkovků slitiny, které se vztahuje tato specifikace musí být, jak je uvedeno

dohodli na příslušné kování výkresu nebo jinak

výrobce a kupující.

11. provedení, dokončení a vzhled

11.1 výkovků slitiny titanu musí být bez škodlivých vnějších a vnitřních vad charakteru, který bude v rozporu s účelem, pro který jsou určeny. Žíhání výkovků může být poskytnut jako okuje, opískované, nebo mleté. Výrobce je oprávněna odstranit drobné povrchové vady přímé broušení, je-li takové broušení není snížit tloušťku kování pod minimální povolená tolerance pro kování na příslušné místo.

12. přezkoušení

12.1 Pokud výsledky jakékoliv chemické či mechanické vlastnosti zkušební šarže nejsou v souladu s požadavky této specifikace, šarže může vyšetřit podle svého uvážení výrobce. Frekvence přezkoušení bude dvojnásobek počáteční počet testů. Pokud výsledky přezkoušení odpovídají specifikaci, přezkoušení hodnoty stanou zkušební hodnoty pro certifikaci. Pouze původní vyhovující výsledky testů nebo vyhovující výsledky přezkoušení se oznámí kupujícímu. Pokud výsledky přezkoušení odpovídají specifikaci, materiál bude odmítnuto podle oddíl 14.

13. zaokrouhlení postup

13.1 pro účely stanovení shodu s touto specifikací, zjištěných nebo vypočtená hodnota se zaokrouhlí dolů na nejbližší "jednotka" v pravé poslední číslici v vyjadřuje mezní hodnotu. To je podle metody zaokrouhlení praxi E29.

14. odmítnutí

14.1 výkovků není vyhovující této specifikaci nebo autorizované změny podléhá odmítnutí. Pokud není uvedeno jinak, odmítnuté výkovky mohou být vráceny výrobci na náklady výrobce, pokud kupující obdrží do tří týdnů od oznámení o odmítnutí, další pokyny k dispozice.

15. rozhodčí zkoušky a analýzy

15.1 v případě vzniku sporu mezi výrobcem a kupujícím na shody materiálu požadavkům této specifikace vzájemně přijatelného rozhodčí provede zkoušky pomocí standardních metod ASTM v 2.1. Rozhodčího zkoušení se použijí v

určování shody materiálu k této specifikace.

16. certifikace

16.1 dodá výrobce alespoň jednu kopii zprávu osvědčující, že dodaný materiál byl vyroben, kontrolovány, odebrány vzorky a testovány v souladu s požadavky této specifikace a že výsledky

chemické analýzy, pevnost v tahu a další testy splňují požadavky specifikace pro jakostní třídu uvedenou. Zpráva obsahuje výsledky všech chemické analýzy, zkoušky tahem a všechny testy vyžadované specifikací.

17. balení a označení v balení

17.1 balení – Pokud není uvedeno jinak, výkovky zakoupené na základě této specifikace se balí v souladu s běžnou praxí od výrobce.

17.2 označení – výkovky se označí pro identifikaci jako odsouhlasené výrobcem a kupujícím.

18. klíčová slova

18.1 výkovků; Titan; slitiny titanu