Pozoruhodná charakteristika průmyslového titanového plechu

Významná charakteristika průmyslovéhotitanový plechje jeho silná odolnost proti korozi, která je díky své afinitě ke kyslíku obzvláště velká, může na svém povrchu vytvářet vrstvu hustého oxidového filmu, který může chránit titan před korozí média. Proto má titan v kyselém, alkalickém, neutrálním solném roztoku a oxidačním médiu velmi dobrou stabilitu, než stávající nerezová ocel a odolnost proti korozi neželezných kovů jsou lepší. Rozsah použití průmyslové titanové desky je velmi široký. V současné době má průmyslová titanová deska nejen velmi důležité použití v leteckém a leteckém průmyslu, ale je také široce používána v chemickém průmyslu, ropě, lehkém průmyslu, výrobě energie a mnoha dalších průmyslových odvětvích.

titanium sheet for sale

Významnou charakteristikou titanové desky je silná odolnost proti korozi, která je díky své afinitě ke kyslíku obzvláště velká, může na svém povrchu vytvářet vrstvu hustého oxidového filmu, může chránit titan před korozí média. Titan může na většině vodných roztoků vytvářet na povrchu pasivující oxidový film. Proto má titan v kyselém, zásaditém, neutrálním solném roztoku a oxidačním médiu dobrou stabilitu, než stávající korozivzdorná ocel a jiná běžně používaná odolnost proti korozi neželezných kovů je lepší a dokonce ve srovnání s platinovou krásou. Titan se proto široce používá v různých nádobách na chemické reakce, v materiálech pro výměnu tepla a v antikorozních polích, ale nevýhodou jsou vysoké náklady. Tento problém je zvláště výrazný, pokud se používá jako konstrukční součásti. Kompozitní deska z titanové oceli vyrobená metodou explozního komplexu má nejen korozní odolnost titanu, ale také pevnost a plasticitu běžného ocelového plechu jako konstrukčních dílů. Zvláště důležité je, že náklady byly výrazně sníženy. S neustálým pokrokem technologie výroby zařízení v Číně se bude oblast použití kompozitních deskových materiálů z titanové oceli neustále rozšiřovat.