Experimentální metoda pro povrchovou deformaci titanového plechu

Teplota slinování je příliš vysoká, což urychlí růst zrn karbidu titanu. Konečná teplota slinování slinutého karbidu v oceli s vysokým obsahem manganu s karbidem titanu je obecně vhodná při 1420 ℃.Titanový plechvýrobci se domnívají, že teplota slinování by neměla být příliš vysoká. Dokonce se spojovací fáze stává ztrátou tekutého kovu, takže tvrdá fáze přiléhá, ​​agregace a růst, tvorba fragmentačního zdroje. To je důvod, proč je fázový přechod vazby mezi zrny tvrdé fáze menší.

titanium sheet for sale

Teplota slinování by samozřejmě neměla být příliš nízká, jinak se slitina spálí. Kromě výše uvedené regulace teploty a rychlosti slinování, vakuové pece, do kapalné fáze slinování. Stupeň vakua v peci by měl být také regulován během slinování, protože příliš vysoký stupeň vakua způsobí, že tekutý kov bude těkat ve velkých množstvích, což povede k segregaci složení. Zejména ve třech stupních odplynění, redukce a slinování v kapalné fázi není rychlost zahřívání během slinování vysoká.


Rychlost ohřevu a doba zdržení by měla být přísně řízena. Protože ve fázi nízkoteplotního odtavování uvolňuje lisovací sochor lisovací napětí a formovací činidlo těkavé proces, pokud je rychlost zahřívání vysoká, protože formovací činidlo je příliš pozdě na to, aby vyteklo a zkapalnilo na páru, takže lisovací sochor praskne nebo jev mikrotrhlin; Ve fázi redukce nad 900 ℃ by polotovar měl mít dostatek času k odstranění těkavých látek a kyslíku v surovém materiálu (jako je Mn 2 Fe meziprodukt). Při vstupu do fáze slinování v kapalné fázi je nutné zpomalit rychlost zahřívání, aby se polotovar plně legoval.


Za stejných podmínek budou různé součásti průmyslové titanové desky vykazovat odlišné chování při dekarbonizaci. Například Si může zlepšit elastickou mez, pevnost, stabilitu temperování a elastickou odolnost proti poklesu, protože různé legované prvky mají různé účinky na uhlíkovou aktivitu a difúzi. Je však třeba věnovat pozornost těžké povrchové dekarbonizaci způsobené zvýšením aktivity uhlíku a gradientu chemického potenciálu v austenitu.


Výrobci titanových desek věří, že povrchová pevnost dílů je důležitým faktorem ovlivňujícím únavovou pevnost. Povrchové tepelné zpracování a zpracování plastických deformací za studena jsou velmi účinné při zlepšování únavové pevnosti. Snižte tvorbu únavových trhlin. Opotřebení povrchové dekarbonizační vrstvy vytvořené tepelným zpracováním může výrazně zvýšit mez únavy. Neodstraňuje tepelné zpracování po výrobě povrchové dekarbonizační vrstvy přímým otryskáním než po odstranění dekarbonizace a následným otryskáním, aby se zlepšil rozsah pracovních mezí, jako je povrchové kalení, karburizace, karbonitridování, nitridování, brokování a válcování.