Výroba a charakterizace horké elektrody z niklu

Proces výroby elektrod: Nejprve vytvořte substrát elektrody a poté mluvte o niklovém drátu k PCB a nakonec použijte AB

Těsnicí prostředek se rovnoměrně nanáší na všechny oblasti kromě niklového drátu a poté se suší a tuhne v peci.

nickel wire

Koeficient odporu kovového drátu uvnitř 100 ℃ je určitá konstanta, takže tento experiment používá „metodu měření odporové teploty“

Charakterizujte teplotu horké elektrody niklového drátu a získejte vztah mezi čtvercem topného proudu niklového drátu a nárůstem teploty

Za podmínek pokojové teploty 20 ° C se může teplota horké elektrody niklového drátu zvýšit působením topného proudu o 80 ° C.

Má lepší reprodukovatelnost a hodnota zvýšení teploty je v souladu s teoretickým vzorcem teploty elektrody podle Sun [3] et al.

Vypočítané hodnoty zvýšení teploty niklových drátů při různých topných proudech jsou v dobré shodě.