Tepelné zpracování trubek a prutů ze slitiny zirkonia

Teplota středního žíhání trubice a tyče zirkoniové slitiny byla asi 700 ° C, rekrystalizace začala asi při 500 ° C a zrna se zjevně hrubší při 600 ° C. Provádí se ve vakuové peci se stupněm vakua 1 × 10-2 ~ 1 × 10-3 Pa. Hrubé obrobky s úplným ochranným povlakem nebo obalem umožňují rychlé tepelné zpracování v atmosféře. Žíhání pro odlehčení napětí hotových trubek je 450 až 500 ° a rekrystalizační žíhání dokončených trubek je 530 ~ 600 °.


Zircaloy poslední mezilehlé žíhající teplo místo beta nebo alfa vysokoteplotního kalení, opět po konečném zpracování za studena a tepelném zpracování hotových výrobků hotových trubkových materiálů, lepší odolnost proti korozi, důvodem může být to, že hotová trubka byla rozptýlena, druhá fáze mikrostruktura a slitinový prvek je přidán do obsahu alfa - Zr pevného roztoku v matrici. Činnost reaktoru ukazuje, že trubky zirkonia a slitiny cínu, které byly podrobeny výše uvedenému tepelnému zpracování, jako plášťové trubky jaderných palivových článků, mohou zmírnit korozi opláštění palivového pláště v provozu reaktoru. Ale kvůli výrobě kalných trubek a čištění povrchu trubek po kalících obtížích není kalení polotovarů v průmyslu snadno realizovatelné, takže výrobci mají tendenci těsně před nebo po protlačování kováním, masivní blank nebo alfa beta fáze suchého zahřátého ošklivého zpracování za studena, ačkoli účinek tohoto ošetření je trochu špatný, ale stále lze optimalizovat odolnost proti korozi.


Slitina zirkonia niobu je slitina pro tepelné zpracování, kalení - zpracování za studena může také zlepšit odolnost proti korozi.


Chemické složení, korozní výkon, mechanická výkonnost, kvalita povrchu, hydridová orientace, metalografická struktura, odchylka rozměrů, nedestruktivní testování a další ukazatele by měly být prozkoumány před zkumavkou a tyčí pro kontrolu výkonnosti produktu. Indikátory chemického složení a korozní výkonnosti trubice a tyče by měly být stejné a ukazatele mechanické výkonnosti by měly být podobné. Tepelný neutronový záchytný průřez zirkonia je velmi malý, což je jedna z vynikajících jaderných fyzikálních vlastností. Tepelný neutronový záchytný průřez trubice zirkoniové trubice není větší než 0,24b a průřez čisté trubice zirkoniové trubice není větší než 0,18b. Kromě toho je lepší odolávat růstu radiace, což je další jaderná fyzikální vlastnost materiálu zirkonia. Nesouvisí pouze s podmínkami reaktoru, ale také s množstvím zpracování za studena a krystalovou strukturou zirkoniového materiálu.


Potrubí a pruty ze zirkoniové slitiny musí být před dodáním odebrány a korozní zkouška musí být provedena po dobu 3 nebo 14 dnů ve vodní páře 400 ℃ a 10,3 MPa. Zjistilo se, že třídenní hmotnostní přírůstek musí být menší než 22 mg / dm2 a 14denní hmotnostní přírůstek musí být menší než 38 mg / dm2 a povrch tvoří černý a jasný ochranný film. Mechanické vlastnosti potrubí z rekrystalizované zirkoniové slitiny jsou následující: mez pevnosti ≥ 413MPa při pokojové teplotě, mez kluzu ≥ 241MPa, prodloužení ≥ 20% a mechanické vlastnosti trubek pro pevnost za vysokých teplot a odlehčení napětí stanoví strany nabídky a poptávky vyjednáváním. Trubky a tyče ze zirkonia a slitiny niobu mají o něco větší korozní hmotnost a vyšší pevnost než trubky a tyče ze zirkonia a cínové slitiny, které jsou ideálním materiálem pro tlakové vodní reaktory.


Zirconium Tube