Horká solná namáhání koroze titanových přírub

I kdyžtitanové přírubymají dobrou odolnost proti korozi, mohou trpět korozí a korozí napětí v některých environmentálních médiích, mezi nimiž je nejdůležitější koroze horkého napětí. Výsledky ukázaly, že kromě čistého titanu měly téměř všechny titanové příruby stejný stupeň koroze horké soli při vysokých teplotách, napětí a pracovním prostředí s halogenidem (jako je NaF, NaCl, NaBr, NaI). U většiny slitin je teplotní rozsah citlivý na korozi citlivé na tepelnou sůl 288-427 °C. Tendence koroze souvisí se složením slitiny, historií zpracování a dalšími metalurgickými faktory a vysoká hliníková a vysokokaslová slitina a struktura hrubého krystalu Weinberger zpracované nebo zpracované společností B jsou citlivější na korozi napětí.

titanium flanges supplier

Předpokládá se, že příčinou křehnutí kovů způsobené korozí tepelného solného napětí souvisí s křehnutím vodíku. Při působení vysoké teploty a namáhání halogenid hydrolyzuje a produkuje plyn HCl. HCl dále interaguje s titanem za cílem produkovat vodík, tj.

NaCl十H20 —HCl十NaOH

2HCl十Ti —TiCl2十2H

Kromě koroze tepelného napětí jsou titanové příruby do určité míry náchylné ke vzniku koroze namáhání v červené kyselině dusičné, N204, methanolových roztocích obsahujících kyselinu chlorovodíkovou a kyselinu sírovou. Při rozkladu napětí a zákalu se testují s ostrými zářezy, vodný roztok obsahující 3,5% NaCl může snížit životnost korozní zlomeniny.


Tendence ke korozi titanových přírub souvisí se složením slitin a tepelným zpracováním a zvýšení obsahu hliníku, cínu a kyslíku urychluje účinek koroze napětí na jih. Naopak přidání stabilizačních prvků B ve slitině, jako je hliník, vanad, skupina, stříbro atd., má za následek zmírnění koroze napětí.
Některé titanové příruby mají tendenci tekutých kovů, jako je tání kadmia a kontakt s titanem, způsobí křehnutí kadmia, rtuť má podobný účinek. Při teplotě nad 340 °C může stříbro způsobit korozní praskání TA7 a dalších slitin.