Opatření pro instalaci a použití věšáku na oxid titaničitý a titanového disku

Opatření pro instalaci a použití věšáku na oxid titaničitý a titanového disku :

1. Vzdálenost mezi dnem titanového ramínka a dnem drážky je 150 ~ 200 mm


2. Koncentrace ponořeného elektrolyzátu je asi 40 ~ 60 mm od hladiny kapaliny elektrolyzátu


3. Vzdálenost mezi titanovým věšákem a závěsnou plochou je 20 ~ 40 mm


4. Závěs a stěna drážky musí být větší než 50 mm


5. Kvalita nakládky ručně ovládaného titanového věšáku je obvykle 1 ~ 3 kg


6. Poloha zdvihací tyče musí být od hladiny kapaliny vzdálena více než 80 mm a musí nést mechanickou pevnost celého závěsu a pracovní hmotnost.


7. Hlavní tyč a opěrná tyč by měly mít dostatečnou mechanickou pevnost a vodivou průřezovou vodivost, aby unesly pracovní hmotnost velblouda a přenesly proud


8. Podle potřeby zákazníka mohou být přizpůsobeny titanové závěsné nástroje, titanové desky, titanové šrouby

titanium disc for sale