Vlastnosti a princip příruby ze slitiny titanu

Titanová přírubas otvory mohou titanové standardní díly spojit dvě titanové příruby. Titanová těsnění se používají k utěsnění titanových přírub. Titanové přírubové tvarovky označují titanové tvarovky s přírubami (příruby nebo spojky).

Titanium flange for sale

Titanové přírubové tvarovky mohou být lité, nebo závitové připojení nebo svařování. Přírubové připojení se skládá z dvojice titanových přírub, titanového těsnění a několika titanových šroubů a matic.


Titanové těsnění je umístěno mezi těsnicí povrch dvou titanových přírub. Po utažení titanové matice dosáhne měrný tlak na povrch titanového těsnění určité hodnoty a způsobí deformaci a vyplní nerovnoměrné místo na těsnicí ploše tak, aby došlo k těsnému spojení titanové příruby bez úniku.