Vliv protlačování za tepla na titanovou tyč a tyč na slitinu titanu

Tepelná vodivost tyčinky z titanu a slitiny titanu je nízká, což způsobuje velký teplotní rozdíl mezi povrchovou vrstvou a vnitřní vrstvou během vytlačování za tepla. Když je teplota vytlačovacího válce 400 ° C, teplotní rozdíl může dosáhnout 200 ~ 250 ° C. V inspirační výztuži a části sochoru za společného účinku velkého rozdílu teplot může střed povrchu sochory a síla kovu produkovat nesmírně odlišný výkon a plastický výkon, může způsobit velmi nerovnoměrný proces vytlačování, deformaci velké gallas připojené napětí v povrchové vrstvě, které tvoří trhlinu na povrchu produktů vytlačování a hlavní příčinu trhliny. Proces vytlačování za tepla z titanové tyče a tyče ze slitiny titanu je složitější než u slitiny hliníku, slitiny mědi a dokonce i oceli, což je určeno zvláštními fyzikálními a chemickými vlastnostmi titanové tyče a tyče ze slitiny titanu.


Kinetika toku průmyslového kovu z titanové slitiny ukazuje, že tokové chování kovu se v teplotní zóně značně liší, což odpovídá různým fázovým stavům každé slitiny. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících charakteristiky toku vytlačování titanové tyče a tyče ze slitiny titanu je proto teplota ohřevu sochoru, která určuje stav přechodu kovové fáze. Tok kovu je rovnoměrnější, když se extruduje ve fázi a nebo P, než když se extruduje ve fázi P. Je obtížné získat vysokou kvalitu povrchu extrudovaných výrobků. Proces vytlačování tyčí ze slitiny titanu musel až dosud používat maziva. Hlavním důvodem je to, že titan při 980 ° C a 1030 ° C bude tvořit tavitelné eutektické krystaly s materiály na bázi železa nebo niklu na bázi slitin, což způsobí silné opotřebení formy.

titanium rod

Hlavní faktory ovlivňující tok kovu během vytlačování:

1. Metoda vytlačování. Reverzní protlačovací poměr dopředu protlačovaný kovový tok rovnoměrně, poměr protlačování za studena protlačovaný kov rovnoměrně, mazací protlačovací poměr nemazací protlačovací kovový tok rovnoměrně. Vliv vytlačovací metody je realizován změnou třecího stavu.


2. Rychlost vytlačování. S rostoucí rychlostí vytlačování se zvyšuje nehomogenita toku kovu.


3. Vytlačovací teplota. Když se teplota vytlačování zvýší a deformační odpor sochoru se sníží, nerovnoměrný tok kovu se stává vážnějším. Pokud je během procesu vytlačování příliš nízká teplota zahřívání vytlačovacího válce a formy a teplotní rozdíl mezi vnější vrstvou a kovem ve střední vrstvě je velký, nerovnoměrný tok kovu se zvýší. Čím lepší je tepelná vodivost kovu, tím rovnoměrnější je rozdělení teploty na čelní straně předvalku.


4. Pevnost kovu. V jiných podmínkách, čím vyšší je pevnost kovu, tím rovnoměrnější je tok kovu.


5. Die Angle. Čím větší je úhel trysky (tj. Úhel mezi čelní plochou trysky a střední osou), tím větší bude nerovnoměrnost kovové tekutosti.


6. Stupeň deformace. Pokud je deformace příliš velká nebo příliš malá, tok kovu je nerovnoměrný.

titanium alloy rod