Jak vybrat a řídit deformační množství v procesu kování ingotů z titanové slitiny?

Titanová tyč a ingot z titanové slitiny mají hrubé zrno a špatnou plasticitu procesu. Obecně je ingot před kováním zahříván nad bodem změny fáze a hlavní deformace je dokončena v zóně. Protože deformační odpor je nízký a plasticita je vysoká při této teplotě, může být přijato velké deformační množství pro zlepšení propustnosti kování, úplnějšího rozbití odlité struktury a současně ke zvýšení produktivity a snížení spotřeby.

titanium alloy bar

Praxe prokázala, že: když celková deformace ingotu dosáhne 70% ~ 80% (to znamená, že kovací poměr dosáhne 3,5 a 5), ​​ingot je kovaný při vhodné deformační rychlosti v rámci stanovené deformační teploty, silné struktury odlitku je v podstatě rozbitý a získá se relativně rovnoměrná a jemná vláknitá struktura a jsou zlepšeny indexy pevnosti v tahu a plasticity. Aby však bylo možné dosáhnout lepších výkonů, je třeba dále zpracovávat kování. Když je deformace odlitých ingotů příliš nízká, nelze odlitkovou strukturu účinně rozbít a výkon odlévání je nízký, což přímo ovlivňuje výkonnost dalšího zpracování produktu. Níže uvedený obrázek ukazuje vhodný rozsah deformace tyčinky ze slitiny titanu používané v Číně pro každé zahřívání.