Tyč ze slitiny titanu, ingoty TC4 ze slitiny titanu do hotových výrobků

1, Blanking

Tyč ze slitiny titanu a její počáteční teplota kování (otevírání) z tyčí ze slitiny TC4 je 150 ~ 250 ℃ nad bodem přechodu beta, tentokrát je odlitek nejlepší plastifikace. Na začátku by měl být ingot deformován lehkým nebo rychlým úderem, dokud nebude porušena struktura hrubých zrn. Stupeň deformace musí být udržován v rozmezí 20% ~ 30%. Ingot je kován do požadované sekce a potom nařezán na polotovar velikosti.

Titanium bar

Plasticita se zvyšuje po rozbití odlévací struktury. Agregační rekrystalizace je zesílena zvýšením teploty, delší dobou zdržení a zjemněním zrna. Aby se zabránilo rekrystalizaci agregace, musí se teplota kování postupně snižovat pomocí zjemňování zrna a přísně se musí řídit také doba zahřívání a udržování.


2, vícesměrný opakovaný tah

Začíná kování při 80 ~ 120 ℃ nad teplotou beta přechodného bodu a provádí rozrušení a kreslení 2 ~ 3krát střídavě a současně mění střídavě osu a hranu. Tímto způsobem může celý prázdný průřez získat velmi rovnoměrnou rekrystalizační strukturu jemných zrn s deformačními charakteristikami v beta oblasti. Pokud je polotovar válcován na mlýně, není nutné tento druh rozrušení provádět.


3, druhý vícesměrný opakovaný tah

Je to stejné jako při prvním opakovaném rozrušení, ale počáteční teplota kování závisí na tom, zda je polotovar polotovarem následujícího procesu nebo dodaného produktu. Pokud je proveden polotovar následujícího procesu, je počáteční teplota kování o 30 ~ 50 ℃ vyšší než teplota přechodu beta; Pokud je produkt dodán, počáteční teplota kování je o 20 ~ 40 ℃ nižší než teplota přechodu beta. Vzhledem k nízké tepelné vodivosti titanu, pokud je narušeno nebo taženo polotovar na zařízení pro volné kování, je-li předehřívací teplota nástroje příliš nízká, je nárazová rychlost zařízení nízká a stupeň deformace je velký, Na podélném řezu nebo průřezu je často vytvořen smykový pás ve tvaru x. To platí zejména pro neizotermální rozrušení hydraulických lisů. Je to proto, že teplota nástroje je nízká a kontakt mezi polotovarem a nástrojem způsobuje ochlazení kovového polotovaru na povrchu. Při procesu deformace nemá deformační teplo generované kovem žádný čas na vedení tepla a od povrchu ke středu je vytvořen velký teplotní gradient, což vede k tomu, že kov tvoří silný pás deformace toku. Čím větší je stupeň deformace, tím je zřetelnější smyková zóna a nakonec se trhliny vytvářejí působením tahového napětí s opačnými znaménky. Proto by při volném kování slitiny titanu měla být nárazová rychlost vyšší, pokud možno ke zkrácení doby styku polotovaru a nástroje a pokud možno k předehřátí nástroje na vyšší teplotu, ale také řádně kontrolovat stupeň deformace během zdvihu.