Titanové lokty jsou odstraněny tepelným zpracováním

Když je obsah vodíku v titanových loktech příliš vysoký, rázová houževnatost a pevnost v tahu se v důsledku křehkosti prudce sníží. Proto je obecně stanoveno, že obsah vodíku v titanové trubce nesmí překročit 0,015 procent. Aby se snížilo množství absorpce vodíku, měly by být části odstraněny před otisky prstů tepelným zpracováním, otiskem válcovacího zařízení, mastnotou a dalšími zbytky, pec na tepelné zpracování bez vodní páry. Pokud obsah vodíku v titanové zkumavce překročí přípustnou hodnotu, musí být odstraněn vakuovým žíháním.

factory of titanium elbows

Pokud teplota nepřesáhne 540 ° C, oxidový film titanových trubkových tvarovek nebude výrazně zahuštěn. Při vyšší teplotě tepelného zpracování se však rychlost oxidace rychle zrychlí a vrstva znečišťující vrstvy se rozprostře uvnitř oxidového materiálu. Vrstva kyslíku znečištěná má vysoký poměr křehkosti vedoucí k prasklinám a poškození na povrchu dílů. Existují metody mechanického zpracování, nebo moření, chemické mletí a další chemické metody, při tepelném zpracování by měla být doba ohřevu co možná nejkratší za předpokladu, že se tepelné zpracování provede, lze také provádět ve vakuové peci nebo inertním plynu pec. Je třeba se vyhnout nebo snížit znečištění způsobené ohřevem titanového potrubí ve vzduchové peci.