Titanový oheň

V domácích i zahraničních leteckých motorech došlo k požáru titanu . Podle relevantních údajů z literatury byla v roce 1977 míra vznícení dílů ze slitiny titanu v motoru velkého osobního paprsku A300 až 0,07krát za tisíc hodin. V roce 1987 se zachytil motor F / a-18 z nás vzdušných sil požár s kompresorem z titanové slitiny způsobuje čtyři havárie.

titanium plane

Aby se vyřešil problém s titanovou palbou, provedly Spojené státy, Rusko a další letecké síly řadu výzkumů o jevu titanové palby a předložily mnoho nových nápadů a nových technologií, aby se zabránilo palbě titanu. Naproti tomu čínské povědomí o jevu titanového ohně začalo relativně pozdě, ale bylo dosaženo určitého pokroku ve výzkumu. Ve výzkumu titanového ohně však nedošlo k žádnému významnému průlomu a neexistuje způsob, jak se mu úplně vyhnout, aniž by to ovlivnilo výkon letadel.


Jedním slovem, titanový oheň je multidisciplinární výzkumné pole a urgentní světový problém, který je třeba vyřešit. Vyžaduje to společné úsilí odborníků v oblasti materiálů, výroby, tření, spalování a konstrukce, aby se dále zlepšila výkonnost leteckých letadel.