Problémy při svařování titanových slitin titanové zařízení

Svařovací vlastnosti titanového zařízení a titanových slitin mají mnoho pozoruhodných charakteristik, které jsou určeny fyzikálními a chemickými vlastnostmi titanu a slitin titanu.

titanium alloys

1. Vliv znečištění plynem a nečistotami na svařovací výkon


Při pokojové teplotě je titan a slitina titanu relativně stabilní. Výsledky však ukazují, že kapičky kapaliny a roztavený kov bazénu mají při svařování silnou absorpci vodíku, kyslíku a dusíku a v pevném stavu na ně tyto plyny působily. S rostoucí teplotou se samozřejmě zvyšuje také schopnost titanu a slitiny titanu absorbovat vodík, kyslík a dusík. Absorpce vodíku začíná při asi 250 ° C, absorpce kyslíku začíná při 400 ° a absorpce dusíku začíná při 600 ° C. Poté, co jsou tyto plyny absorbovány, způsobí přímo křehnutí svařovaných spojů, což je velmi důležitý faktor ovlivňující kvalitu svařování.


Problémy při svařování slitin titanu - titanové zařízení


2. Problém s praskáním spoje


Při svařování titanu a slitiny titanu je možnost vzniku trhlin za horka ve svařovaném spoji velmi malá. Je tomu tak proto, že nečistoty S, P, C a další nečistoty v titanu a slitině titanu jsou velmi malé, eutektika při nízkém bodu tání tvořená S a P se na hranici zrna snadno neobjeví a rozsah efektivní krystalizace


Úzké smrštění, titan a slitina titanu slitiny jsou malé, svařovaný kov nebude produkovat tepelné trhliny. Když jsou svařovány titan a slitiny titanu, mohou se v oblasti ovlivněné teplem objevit praskliny, které jsou charakterizovány prasklinami, které se vyskytují několik hodin nebo i déle po svařování, takže se také nazývá opožděná trhlina. Zjistilo se, že trhlina souvisí s difúzí vodíku během svařování. Během svařovacího procesu difundoval vodík z vysoké teploty a hlubokého bazénu do zóně ovlivněné teplem při nižší teplotě. Zvýšení obsahu vodíku zvýšilo množství TiH2 vysráženého ze zóny a zvýšilo křehkost zóny ovlivněné teplem. Kromě toho, kvůli velkému napětí tkáně způsobenému expanzí objemu během srážení hydridů a atomu vodíku difundoval a akumuloval se do vysoce namáhané části zóny, vznikly praskliny. Hlavním způsobem, jak zabránit takovému zpožděnému praskání, je snížení zdroje vodíku ve svařovaných spojích.


3. Pórovitost ve svarových švech


Svařování titanu a slitiny titanu, pórovitost se často potýkají s problémy. Základním důvodem vzniku pórů je výsledek působení vodíku. Svařovací kovová pórovitost ovlivňuje hlavně únavovou pevnost kloubu. Hlavní technologická opatření, která mají zabránit tvorbě pórů, jsou následující:


(1) ochranný plyn by měl být čistý, čistota by neměla být nižší než 99,99%


(2) důkladně odstraňte organické látky, jako jsou skvrny od oleje na povrchu svařovacích částí a svařovacích drátů.


(3) aplikovat dobrou ochranu plynů na roztavený bazén, regulovat průtok a průtok argonového plynu, zabránit výskytu turbulence a ovlivnit ochranný účinek.


(4) správně zvolte parametry svařovacího procesu a prodlužte dobu zdržení roztavené lázně pro usnadnění úniku bublin.