Proces svařování a metoda titanové slitiny

Titan a slitina titanu mají dobrou svařitelnost jako běžné kovy, ale titanová deska , titan a slitina titanu mají svařitelnost pouze za podmínky, že nedochází k prudké reakci s plynem. Za účelem získání vysoce kvalitních svařovaných spojů je třeba poznamenat následující body:

titanium plate supplier

(1) přísně kontrolovat škodlivé nečistoty v základním materiálu a svařovacích materiálech, zejména obsah vodíku, kyslíku, dusíku a dalších intersticiálních prvků, a před svařováním přísně vyčistit obrobek, svařovací materiály a zařízení;


(2) chrání svařovací švy a oblasti ovlivněné teplem inertními plyny s vysokou čistotou, tokem bez kyslíku nebo vakuem tak, aby během svařování a chlazení nebyly znečištěny plyny;


(3) správný výběr svařovacího drátu;


(4) pokud možno používejte svařovací specifikace s nízkou energií vedení, aby se snížila tendence k přehřívání kovu.