Jaké jsou výhody titanových šroubů?

Jaké jsou výhody titanových šroubů ? Při postupu praní tyčinky z titanové slitiny s alkalickým praním je louh neustále odebírán nebo odpařován obrobkem, takže je nutné přidat louh, včasné nastavení, aby složení louhu zůstalo relativně stabilní. Během alkalického mytí titanových šroubů se ve dně nádrže vysráží nerozpustná oxidová struska, což ovlivňuje dobrou tepelnou vodivost nádrže. Navíc v důsledku mezery způsobené srážením může v ocelové nádrži snadno dojít k elektrochemické korozi, což výrazně zkracuje její životnost. Titanový šroub, sediment by měl být vyčištěn včas. Používání pohyblivého spodního žlabu ke sběru zbytků se často přijímá. Pokud je vyžadováno odstranění sedimentu, dno aktivního žlabu se jednoduše zvedne.

titanium screws of China

Pevnost v tahu je mez meze kluzu kovových materiálů, když nastane jev únosnosti, tj. Napětí odolávající mikroplastové deformaci. Jaké jsou výhody titanového šroubu? U kovových materiálů bez zjevného jevu únosnosti je hodnota meze deformace způsobující 0,2 zbytkové deformace specifikována jako mez meze kluzu, která se nazývá mez meze meze kluzu nebo mez kluzu.


Více než mez kluzu vnější síly způsobí selhání dílů, které nelze obnovit. Výhodou titanového šroubu je to, jako je mez kluzu s nízkou uhlíkovou ocelí pro 207 MPa, když je větší než tato mez při působení vnějších sil, budou součásti způsobovat deformaci, méně než toto, díly se vrátí do původního vzhledu.


(1) u materiálů se zjevným jevem meze kluzu je mez kluzu napětí v meze kluzu (hodnota meze kluzu);


(2) u materiálů bez zjevného jevu únosnosti napětí, když mezní odchylka lineárního vztahu s napětím a napětím dosáhne stanovené hodnoty (obvykle původní měřítko 0,2). Výhodnou charakteristikou titanového šroubu, obvykle používanou jako mechanické vlastnosti pevného materiálu indexu hodnocení, je skutečné použití meze materiálu. Protože napětí překračuje mez kluzu materiálu, což má za následek zúžení a zvýšení napětí, je materiál poškozen a nelze jej normálně použít.