Co je titanová příruba?

Titanová přírubaje druh součásti vyrobené z titanu nebo slitiny titanu neželezných kovů, díky kterému se trubky spojují. Je připojen k konci potrubí.

titanium flange factory

Titanová příruba s otvory, šrouby, které upevňují obě příruby. Titanová přírubová tvarovka, přírubová tvarovka) označuje trubku s přírubou (příruba nebo příruba).


Může být litý, závitový nebo svařovaný. Přírubový spoj se skládá z páru přírub, rozpěrky a řady šroubů a matic. Těsnění je umístěno mezi těsnicí plochu dvou přírub. Po utažení matice dosáhne měrný tlak na povrchu těsnění určitou hodnotu a způsobuje deformaci. Těsnění vyplňuje nerovnou část těsnicí plochy, aby bylo zajištěno těsné spojení.


Drážková matice: šroub s otvorem na konci uzavřeného šroubu, vložený závlačkou pro pevné zajištění, používaný hlavně na zařízení s vibrační zátěží.


Matice z titanové šestihranné příruby: má větší plochu opěrné plochy k poměru plochy namáhání, proto vydrží vyšší předpětí. Proto se obecně používá v automobilových motorech, těžkých strojích a dalších výrobkových oborech.