Co je titanová příruba?

Titanová přírubaje titan nebo slitina titanu neželezných kovů vyrobené z částí spojených s trubkami a trubkami, připojených ke konci trubky.

titanium flange for sale

Titanová příruba s otvory, šrouby pro uzavření obou přírub. Těsnění mezi přírubami. Přírubové kování, označuje kování s přírubou (příruba nebo příruba).


Může být litý nebo se závitem nebo svařovaný. Přírubový spoj se skládá z jednoho páru přírub, jednoho těsnění příruby a několika šroubů a matic. Těsnění je umístěno mezi těsnicí plochu dvou přírub. Po utažení matice dosáhne měrný tlak na povrchu těsnění určitou hodnotu a vytváří deformaci a vyplňuje nerovnoměrné místo na těsnicí ploše, aby bylo spojení těsné a netěsné.