co je titanová příruba?

Titanová přírubaje vyroben z titanu neželezných kovů nebo slitiny titanu k vytvoření trubek a částí připojených k potrubí, připojených ke konci trubky.

titanium flange for sale

Titanová příruba s otvory, šrouby, které upevňují obě příruby. Těsnění mezi přírubami. Přírubová armatura se vztahuje na potrubní armaturu s přírubou (příruba nebo kloub).


Může být provedeno litím (obr. Přírubový spoj sestává z páru přírub, těsnění a několika šroubů a matic. Těsnění je umístěno mezi těsnicí plochy dvou přírub. Po utažení matice je specifický tlak na povrch těsnění dosahuje určité hodnoty a dochází k deformaci. Povrch těsnění je vyplněn nerovnými částmi těsnicí plochy, aby se zajistilo těsné spojení.