Výhody materiálů z titanového plechu při aplikaci

Titanový plechmá výhody nízké hmotnosti, vysoké měrné pevnosti, dobré odolnosti proti korozi atd., takže je široce používán v automobilovém průmyslu, aplikace slitiny titanu je nejvíce automobilovým motorovým systémem. Výroba dílů z titanu má mnoho výhod.

titanium sheet for sale

Hustota titanové slitiny je nízká, může snížit setrvačnou hmotu pohyblivých částí a pružina titanového ventilu může zvýšit volné vibrace, snížit vibrace těla, zlepšit otáčky motoru a výstupní výkon.


Setrvačná hmotnost pohyblivých částí je snížena, čímž se snižuje třecí síla a zlepšuje palivová účinnost motoru. Výběr titanové slitiny může snížit zatížení při zatížení příslušných dílů, zmenšit velikost dílů a snížit tak kvalitu motoru a celého vozidla. Snížení setrvačné hmoty náhradních dílů snižuje vibrace a hluk a zlepšuje výkon motoru. Použití slitiny titanu v jiných součástech může zlepšit pohodlí personálu a estetiku automobilů. V automobilovém průmysluplech z titanové slitinyhrál neocenitelnou roli v úsporách energie a snižování spotřeby.