Aplikace titanové anoda ve vodě Treatment Field

Titan anoda je klíčovou součástí v elektrolýze vody stroji, kvalita kovové elektrody přímo ovlivňuje kvalitu celého stroje vody. Jak zvolit elektrodu, by měla být vybrána přiměřeně podle různých pracovních vlastností. V oblasti úpravy vody musí kovová elektroda splňovat následující základní požadavky:


1. dobrou elektrickou vodivost.


2. Silná odolnost proti korozi.


3. Dobrá mechanická pevnost a zpracování výkonu.


4. Dlouhá životnost.


5. Dobrý elektrokatalytický výkon, atd.

titanium anode of CXMET

Vícesložková elektroda je také důležitou oblastí výzkumu elektrochemické reakce. Příprava anody Ti / Sn02 · Sb203 "Mn02 / Pb02 · Mn02 může být použita jako příklad konstrukce vícesložkové elektrody. Hlavním důvodem selhání titanové anody je to, že nový ekologický kyslík produkovaný reakcí vývoje kyslíku se šíří do povrch elektrody, čímž se vytvoří nevodivý film Ti02 na povrchu titanu. Aby se aktivovala anoda, byla na povrch elektrody přidána aktivní vrstva PbO2 · Mn02, aby se snížila difúze nového ekologického kyslíku na povrch elektrody. Na povrchu titanu byla mezi titanovou anodovou matricí a aktivní vrstvou přidána mezivrstva SnOz · Sb203 · Mn02. Anoda má při zpracování fenolické odpadní vody vysokou elektrokatalytickou aktivitu a elektrochemickou stabilitu.


Elektrochemická metoda má dobrý účinek na ošetření žáruvzdorných organických látek. Může transformovat biologicky nerozložitelné organické látky na biologicky rozložitelné organické látky. Rychlost elektrochemické přeměny organických sloučenin je obecně pomalá, takže ke zlepšení se běžně používají metody, jako je zvýšení nadměrného potenciálu elektrody, zvýšení povrchové plochy elektrody, výběr vynikajících materiálů elektrod a zlepšení struktury elektrod. V elektrochemických reakcí, je plocha povrchu elektroda je spojena s heterogenní katalýzy s pohybem náboje, který je podobný k chemické katalýzy. V jistém elektrolytu se při stejném nadměrném potenciálu rychlost reakce elektrody a typ reakce mění v závislosti na materiálu elektrodové matrice, který se v elektrochemii nazývá elektrokatalýzou. V elektrokatalytických reakcích, jako elektrokatalyzátorů různé materiály elektrod mohou elektrochemické reakce frekvence se liší podle řádů. Výběr vhodných elektrodových materiálů je proto účinným způsobem, jak zlepšit účinnost elektrochemické katalytické reakce.


V oblasti úpravy vody, zejména při elektrolytickém procesu vody, existují ve vodě různé silné oxidační látky, jako je O3, H2O2, HCLO atd., Při výrobě kyseliny, alkalické iontové vody a anoda je často obrácené, musí být použit tak zvláštní funkční elektroda. Po letech výzkumu naše společnost vyvinula titanovou kovovou elektrodu, která je vhodná pro oblast úpravy vody. Tato elektroda je potažena na čistém titanovém substrátu oxidem platiny skupiny vzácných kovů s vysokým elektrokatalytickým výkonem, silnou oxidační odolností a dobrou vodivostí. Je to nerozpustná anoda. Charakteristiky anody jsou:


1. Titan má vlastnosti specifické měrné hmotnosti světla, dobré pevnosti, odolnosti proti korozi a dobrého výkonu, zejména účinnost mokrého chloru je nesrovnatelná s jinými kovovými materiály. Například, když je při elektrolýze vody malé množství iontů chloru, nerezová tuhá deska se rychle propadne a zkrátí životnost elektrody, zatímco titan tyto problémy nemá.


2. Díky přidání různých drahých kovů skupiny platiny do povlaku má vysokou proudovou účinnost, dobrou elektrickou vodivost, dobrý elektrokatalytický výkon, silný oxidační odpor, dlouhou životnost a úsporu energie.


3. Vynikající výkon měniče.