Stav aplikace titanové slitiny v konstrukci lodí

Konstrukce lodí je systémové inženýrství a výzkum a vývoj lodních materiálů je také systémovým inženýrstvím, které potřebuje řadu výzkumných prací, jako je vývoj materiálů, výzkum aplikací a výzkum stavebních technologií, aby poskytl odpovídající materiály a podporu technické podpory pro aplikaci lodí.

titanium alloy

Použití titanové slitiny v mořském potrubí mořské vody není výjimkou. V současné době má Čína silný technický základ v potrubních výrobcích, jako jsou trubky z titanových slitin, a systematický výzkum je stále zapotřebí v aplikačních technologiích, jako je galvanická koroze titanové slitiny používané ve spojení s jinými kovy, svařování titanové slitiny na místě, technologie biologické prevence zanášení titanové slitiny a hospodárnost titanové slitiny.