Znečištění plynem během svařování titanovým plechem

1. Připravte sititanový plechpřed svařováním. Svarový povrch přísně očistěte, abyste zabránili invazi vodíku, kyslíku a dusíku.

titanium sheet supplier

2. K řízení průtoku plynu je vybrán přesný průtokoměr argonového plynu. Průtok plynu se volí tak, aby se dosáhlo dobrého ochranného účinku. Průtok argonu má značný vliv na ochranu. Nadměrný průtok není snadné vytvořit stabilní vrstvu proudu vzduchu, ale naopak je v ochranné zóně vytvořen turbulentní proud, který způsobuje, že škodlivý plyn je ponořen do roztavené lázně a způsobuje, že svarový povrch je náchylný k mikrotrhlinám. Ochrana není na místě kvůli příliš malému proudění vzduchu a ochranného účinku nelze dosáhnout. Když je proud argonového plynu v tažném krytu nedostatečný, svářecí švy vykazují různé oxidační barvy.


3. Před svařováním posílejte ochranu svaru pro titanový plech. Během svařování nesmí být konec svařovacího drátu odstraněn z ochranné zóny plynového argonu; Pokud je oblouk přerušen a svařovací šev je uzavřen, pokračuje se v ochraně argonového plynu, dokud se svařovací šev a kov v zóně ovlivněné teplem neochladí pod 100 ℃.