Aplikace produktů vysokoteplotního molybdenu

Kovové výrobky z molybdenu pro výrobu elektrických zdrojů světla jsou hlavní částí spotřebovanou kovovými výrobky z molybdenu, zejména drátem, deskami a fóliemi. PoužitíVýrobky z vysokoteplotního molybdenuv průmyslu elektrických světelných zdrojů je přizpůsoben wolframu, zejména pro olověné dráty a jádra vinutí wolframového drátu. Druh drátu je čistý drát z molybdenu, slitinový materiál dopovaný vzácnými zeminami a další prvky. Koeficient tepelné roztažnosti molybdenu je velmi blízký koeficientu monokrystalického křemíku a používá se jako podpěrná deska křemíkové destičky při výrobě kontrolovatelných a tyristorových součástí v průmyslu výkonových polovodičů. Vysokoteplotní pec je významným průmyslovým odvětvím, které používá molybden. V peci se molybden používá hlavně k výrobě vícevrstvých tepelných štítů, nosných rámů z molybdenu, vaniček z molybdenu, molybdenových elektrod a pletiv z molybdenu. Existují i ​​jiná aplikační prostředí, která jsou odolná vůči vysokým teplotám.

High Temperature Molybdenum Products