Zavedení technologie prevence biologického znečištění z titanové slitiny

Technologie proti znečištění plynným chlorem

Podle výzkumu prováděného střediskem povrchového válčení ve Spojených státech amerických, pokud je do výměníku tepla titanové slitiny kontinuálně vstřikováno 0,1 {PP} plynného chloru, může být na povrchu povrchu vytvořena hnědá adhezní vrstva. tepelný výměník, který může účinně zabránit uchycení barnacles mořskými organismy. Připojovací vrstva se snadno čistí za mokra a může se odlupovat při mytí mořské vody. Americká vojenská zkouška navíc ukazuje, že plynný chlór nezpůsobí korozi slitiny mědi na bázi mědi, což naznačuje, že metoda odstraňování nečistot s obsahem chloru v plynu je vhodnější pro potrubní systém se smíšenou strukturou slitiny titanu a slitiny mědi a niklu.

titanium alloy pipeline biological pollution prevention technology

Antivegetační technologie pro chlorování mořské vody elektrolýzou

Mořská voda je elektrolyzována speciální elektrodou za vzniku účinného chloru (včetně kyseliny chlorné, iontů kyseliny chlorné a plynného chloru). Efektivní chlor je silný oxidant, který může zabíjet larvy nebo spory mořských organismů a bránit vtažení a růstu mořských organismů.


Ultrafialová antivegetační technologie

Ozařování Uv bylo široce používáno k čištění pitné vody pro obchodní lodě a některé státy a obce ve Spojených státech ho také používají k čištění pitné vody a kanalizačních systémů. Podle amerického námořního úřadu a pobřežní stráže USA lze technologii UV záření použít jako alternativu k halogenové antivegetační technologii. Výhodou uv antifoulingu je, že neznečišťuje životní prostředí.


Technologie proti znečištění ozonem

Technologie používání ozonu k čištění pitné vody nebo splašků byla popularizována v civilním oboru. Tato metoda, stejně jako ultrafialová technologie, je také šetrná k životnímu prostředí a účinně brání znečištění.


Ultrazvuková antivegetační technologie

Australské námořnictvo provedlo experimentální výzkum na ultrazvukové antivegetační technologii. Při experimentu byly na vnější straně potrubí instalovány tepelný výměník ze slitiny titanu a ultrazvukový generátor. Ultrazvuková vlna byla použita k rozrušení četných drobných bublin v mořské vodě, což znesnadnilo mikroorganismům přilepit se na povrch potrubí nebo se k němu dostat. Ultrazvuk může také vyvolat kavitační efekt, takže připojené mikroorganismy odpadnou a jsou čisté.


Kavitační efekt: když se ultrazvukové vlny ACTS na kapalině, může generovat velké množství mikrobublin. Když zvukový tlak dosáhne určité hodnoty, dutina se zhroutí, což má za následek kavitační účinek vysoké teploty, vysokého tlaku, výboje, luminiscence a rázových vln. Kavitační efekt je jedním z nejdůležitějších účinků ultrazvukového čističe. Komerční ultrazvukový systém úpravy vody Sonoxide byl rovněž hodnocen australským námořnictvem a má vynikající výkon, ale počáteční náklady na instalaci jsou vysoké.


Technologie proti znečištění polymerní membrány

Mpeg-dopax (peg - DOPA), nová biomimetická antivegetační membrána pro povrch titanové slitiny, byla testována a studována střediskem válečných válek Spojených států na povrchu. Výsledky ukazují, že bionická antivegetační membrána má dobrý antifoulingový účinek. Vědci také zjistili, že zvýšení DOPA z 1 na 3 zlepšilo jak adhezní, tak antivegetační vlastnosti polymerního filmu. Dopa je druh biologického ligandu a v posledních letech si díky své jedinečné biologické adhezi přitáhl velkou pozornost.