Výroba titanové tyče, titanové kapaliny v procesu legování

Operace úpravy složení slitiny titanu v procesu výroby titanové tyče se nazývá legování. Slitina titanové tyčinky vyráběná tradiční elektrickou pecí v metalurgickém inženýrství je obecně předběžně tavena v pozdní oxidaci a časném zotavení a jemně doladěna složení slitiny v pozdním zotavení, před nebo v procesu výroby titanu. V moderní elektrické peci je legování titanové tyčinky obvykle dokončeno v titanovém vaku během procesu výroby titanu, zatímco legování v titanovém vaku je předběžně legováno a přesné nastavení složení slitiny je dokončeno v peci. Operace legování se týká hlavně času a množství účasti slitiny.

titanium bar made in China

Čas účasti slitiny. Obecný princip účasti metalurgického inženýrství ve ferozliatině je: prvky s vysokou teplotou tání a ne snadno oxidovatelnou lze přidat brzy. Nízká teplota tání, snadno oxidovatelná pozdní účast, jako je například železitý bór, který se účastní titanového balíčku v titanovém procesu, je míra výtěžnosti pouze asi 50%.


Kromě toho by deoxidační a legovací operace neměly být zcela odděleny. Obecně lze říci, že jako první se přidávají deoxidované prvky, později se přidávají legované prvky; Deoxidační schopnost je silnější a drahší legující prvky by měly být v titanové kapalině odplyňující vynikající účast. Například druhý řád a účel účasti snadno oxidovaných prvků by měly být: 2 ~ 3 minuty před výrobou titanu, přidání deoxidace hliníku, přidání titanu k fixaci dusíku, přidání boru v procesu výroby titanu a míra návratnosti pokročilých bor. V tomto případě je výtěžek těchto tří látek 65%, 50% a 50%.


Počet zúčastněných. Chemické složení metalurgického inženýrství má velký vliv na kvalitu a funkci titanu. Množství podílu slitiny lze vypočítat rychle a přesně na místě podle typu titanové tyče, kapalného množství titanu v peci, složení v peci, složení slitiny a výtěžku slitiny.


Účelem elektrické pece je:

Během období tání metalurgického inženýrství oxiduje uhlík před železem a poté snižuje ztráty hořením železa.


Karburizace může snížit bod tání odpadního titanu a urychlit tání.


Reakce uhlík-kyslík představuje míchání roztaveného bazénu, které podporuje reakci struska-titan a vede k časnému dezinfekčnímu prostředku.


V období zahřívání esence rozšiřuje živá reakce uhlík-kyslík rozhraní struska-titan, což přispívá k další defosforizaci, homogenizaci složení a teploty titanové kapaliny a plovoucímu plynu a inkluzi.


Živá reakce uhlík-kyslík přispívá ke složení pěnové strusky, energii přenosu tepla dopředu a akceleraci procesu zahřívání.


Metoda distribuce uhlíku a metoda uhlíkové účasti, metoda vyfukování kyslíkem, intenzita kyslíku a výkon pece jsou do značné míry spojeny, je třeba je stanovit podle praxe.