Analýza výkonu titanové anody a titanového kovu

1. Dobrá odolnost vůči nízkým teplotám

Slitiny titanu nízké teploty představované slitinami titanu TA7 (ti-5al-2,5sn), TC4 (ti-6al-4v) a ti-2,5al-1,5mo, jejich síla se zvyšuje s poklesem teploty, ale jejich plasticita se mění jen nepatrně. Je to ideální materiál pro kryogenní kontejnery, skladovací nádrže a další zařízení, která udržuje dobrou tažnost a houževnatost na -196-253 ℃, vyhýbá se studené křehkosti kovu.

titanium anode

2. Silný tlumicí účinek

Ve srovnání s ocelí a mědí má titan nejdelší dobu tlumení vibrací po mechanické vibraci a elektrické vibraci. Tuto vlastnost titanu lze použít jako ladicí vidlici, vibrační součást lékařského ultrazvukového drtiče a vibrační film pokročilého zvukového reproduktoru.


3. nemagnetické a netoxické

Titan je nemagnetický kov, ve velkém magnetickém poli nebude magnetizován, netoxické tkáně a krev lidského těla a krev mají dobrou intermiscibilitu, tak používané v lékařském oboru.


4. Nízký elastický modul

Elastický modul titanu je 106,4 GMPa při pokojové teplotě, 57% modulu oceli.


5. Inspirační výkon

Titan je chemicky reaktivní kov, který reaguje s mnoha prvky a sloučeninami při vysokých teplotách. Titanová inspirace se týká hlavně vysoké teploty s reakcí uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku.


6. Nízká hustota, vysoká intenzita

Hustota titanu je 4,51 g / cm3, vyšší než hliník a nižší než ocel, měď a nikl, ale měrná pevnost titanu je na vrcholu kovu.


7. Odolnost proti korozi

Titan je velmi aktivní kov, jeho rovnovážný potenciál je velmi nízký, ve střední tendenci k termodynamické korozi. Je to proto, že titan a kyslík mají velkou afinitu, ve vzduchu nebo v médiu obsahujícím kyslík, povrch titanu vytváří hustou, silnou adhezi, inertní oxidační film, který chrání titanovou matrici před korozí. I mechanické opotřebení se může rychle uzdravit nebo regenerovat. To ukazuje, že titan je kov se silnou pasivační tendencí. Oxidový film titanu se střední teplotou pod 315 this si tuto charakteristiku udržuje vždy.


Za účelem zlepšení odolnosti titanu proti korozi byly vyvinuty technologie povrchové úpravy, jako je oxidace, galvanické pokovování, plazmové postřikování, nitridace iontů, implantace iontů a laserové ošetření, aby se zvýšil ochranný účinek oxidového filmu titanu a získala se požadovaná odolnost proti korozi. účinek. Byla vyvinuta řada titan-molybden, titan-palladium, titan-molybden-nikl a další slitiny titanu odolné vůči korozi, aby vyhovovaly potřebám kovových materiálů při výrobě kyseliny sírové, kyseliny chlorovodíkové, methylaminového roztoku, vysoké teploty a vlhkosti chloru plyn a chlorid vysoké teploty. Slitina molybdenu titan-32 se používá při lití titanu a slitina niklu titan-0,3 molybden-0,8 se používá v prostředí, kde často dochází ke štěrbinové korozi nebo důlkové korozi, nebo se titanové zařízení částečně používá u slitiny titanu a 0,2 palladia.


8. Dobrá tepelná odolnost

Nová slitina titanu může být používána po dlouhou dobu při teplotě 600 ° C nebo vyšší.


9. Pevnost v tahu je blízko meze kluzu

Tato vlastnost ukazuje, že poměr pevnosti v ohybu (pevnost v tahu / mez kluzu) je vysoký a plastická deformace titanového materiálu je špatná. Vzhledem k tomu, že poměr meze výtěžnosti a pružného modulu titanu je velký, je kapacita titanu při odpružení velká.


10. Dobrý výkon přenosu tepla

Přestože je tepelná vodivost titanu nižší než u uhlíkové oceli a mědi, díky vynikající odolnosti titanu proti korozi lze tloušťku stěny výrazně snížit a způsob přenosu tepla mezi povrchem a párou je kondenzace kapek, při snižování tepelné skupiny může povrch bez okují také snižovat tepelný odpor, čímž se výrazně zvyšuje výkon přenosu titanu.