Opatření pro použití titanové tyčinky

Dále představíme použití titanových tyčinek vyžadujících pozornost.

titanium bar

Nejprve při použití titanové tyče dávejte pozor, abyste se vyhnuli kolizi, ale také věnujte pozornost prachu, oleji atd.


Za druhé, při použití svého pracovního tlaku by neměla překročit jmenovitou hodnotu pracovního tlaku, jinak to samé způsobí řadu problémů.
Zatřetí, během normálního používání by měla existovat nejméně 3-5 minut nízkotlaké spouštěcí doby a relativní tlakový rozdíl by měl být řízen pod 0,5mpa, a pak by měl být pracovní tlak postupně upravován podle běžných požadavků (čím vyšší tlak by neměl překročit 0,4mpa).


Dále, po skončení práce produktu do určité doby se může tlak zvýšit a průtok se může snížit v důsledku zablokování filtračního prvku, což vyžaduje regeneraci zpětného nebo zpětného proplachu. Doba regenerace závisí na jmenovitém tlaku a průtoku.