Výkovky z titanové slitiny a šest faktorů z výkovků, které ovlivňují detekci

Malý podíl tyčí ze slitiny titanu (4.5), vysoká teplota tání (1600 ℃), plasticita je dobrá, lepší než vysoká pevnost, odolnost proti korozi je silná, může pracovat po dlouhou dobu při vysoké teplotě (500 ℃) slitina titanu s vysokou teplotou v současné době se používá k vyčkávání na výhodu, a tak se stále více stávají důležitými nosnými díly pro letadlo a letecké motory, kromě kování materiálu z titanové slitiny a odlitků, desek (jako je plášť letadla), spojovacích prostředků a již brzy.

Hmotnostní poměr slitiny titanu používané v moderních letadlech dosáhl asi 30%. Je vidět, že aplikace slitiny titanu v leteckém průmyslu má širokou budoucnost. Slitina titanu má samozřejmě také následující nevýhody: například deformační odpor, špatná tepelná vodivost, velká citlivost zářezu (asi 1,5), změny v mikrostruktuře mají významný dopad na mechanické vlastnosti, což má za následek složitost tavení, kování a tepelné zpracování. Proto je použití nedestruktivních zkušebních technologií k zajištění metalurgické a zpracovatelské kvality výrobků ze slitiny titanu velmi důležitým předmětem. Následující zejména uvádí závady náchylné k objevení se při detekci vad výkovků ze slitiny titanu:

titanium bar

1. Vady segregace

Kromě segregace, skvrny, ti-bohaté segregace a stripové segregace je nejnebezpečnějším typem segregace typu mezery (segregace typu I), která je často doprovázena malými otvory, trhlinami, kyslíkem, dusíkem a dalšími plyny, křehkostí . Existuje také stabilní segregace bohatá na hliník (stabilní segregace typu II), která rovněž představuje nebezpečnou vadu v důsledku přítomnosti trhlin a křehkosti.


2. inkluze

Většina z nich jsou kovové inkluze s vysokou teplotou tání a vysokou hustotou. Vysoký bod tání, vysoká hustota složkami z titanové slitiny, které nejsou zcela roztaveny v matricové formě (jako jsou inkluze molybdenu), se smísí při tavení surovin (zejména recyklovaného materiálu) řezné nástroje z karbidu třísek kolaps nebo nesprávný proces svařování elektrod běžně použitý (tavení slitiny titanu ve vakuu, tavitelný elektrodový proces přetavování), jako je svařování wolframovým obloukem, inkluze s vysokou hustotou, jako inkluze wolframu a inkluze titanové sloučeniny atd.


Přítomnost inkluzí pravděpodobně povede k výskytu a expanzi trhlin, takže není dovoleno existovat defekty (například Sovětský svaz v roce 1977, rentgenové vyšetření slitiny titanu zjistilo průměr 0,3 ~ 0,5 mm vysoké hustoty inkluze musí být zaznamenány).


3. Zbytková smršťovací dutina


4. Otvory

Otvory nemusí existovat jednotlivě, ale mohou existovat také ve více shlucích, což urychlí rychlost šíření únavové trhliny s nízkým cyklem a způsobí únavové selhání předem.


5. Crack

Hlavně se odkazuje na kování trhliny. Titanová velká viskozita, tekutost je špatná a tepelná vodivost není dobrá, proto je v procesu kování deformace, vysoké tření na povrchu, vnitřní deformační nehomogenita a rozdíl vnitřní a vnější teploty zjevně snazší vyrobit v kování vnitřní smykové pásmo ( napětí), vážný, pokud to vede k trhlině, jeho orientace ve směru maximálního deformačního napětí.


6. Přehřátí

Tepelná vodivost slitiny titanu je v procesu horkého zpracování nízká, kromě nesprávného zahřívání způsobeného kováním nebo přehříváním surovin, v procesu kování je také snadno způsobovat přehřívání v důsledku tepelného účinku deformace, což má za následek změny v mikrostruktura, což má za následek přehřátí Weihlerovy struktury.