Jaké je použití titanové desky?

Titan a slitiny titanu mají nízkou hustotu a vysokou pevnost v tahu. V rozmezí -253-600 stupňů Celsia je jeho měrná pevnost téměř nejvyšší mezi kovovými materiály. Ve vhodném oxidačním prostředí může tvořit tenký a tvrdý oxid. Materiál má vynikající odolnost proti korozi. Kromě toho je nemagnetický a má malý koeficient lineární roztažnosti. Díky tomu je titan a jeho slitiny nejprve známé jako důležité konstrukční materiály pro letectví a kosmonautiku, poté se rozšířily na stavbu lodí, chemický průmysl a další oblasti a rychle se rozvíjely. Zejména v chemickém průmyslu se výrobky z titanu a slitin titanu používají ve stále více výrobcích, jako je petrochemický průmysl, vláknina, celulóza, hnojiva, elektrochemie a odsolování mořské vody a další průmyslová odvětví, jako výměníky, reakční věže a syntetizátory. Autokláv atd. Mezi nimi se titanový plech používá jako elektrolýzní plech a elektrolytický článek při elektrolýze a odsolování odpadních vod a používá se jako těleso věže a těleso konvice v reakční věži a reakční konvici.

S rozvojem vědy a techniky se aplikační pole titanových plechů rozšiřují a rozšiřují, jako je lékařská péče, automobily, sport atd. Rovněž to skutečně odráží skutečnost, že titan jako lehký kov má stále vynikající vlastnosti. Je uznáván a určován lidmi a nahradí ostatní kovy do našich výrobních a aplikačních polí nejrychlejší rychlostí a bude dokonce používán jakoLékařský titanový plechv našem těle.

Medical Grade Titanium Sheet