Proč má titan vynikající odolnost proti korozi

Tupost titanu závisí na existenci oxidového filmu. Jeho odolnost proti korozi v oxidačním médiu je mnohem lepší než v redukčním médiu, kde může nastat vysoká rychlost koroze. Titan není korodován v některých korozivních médiích, jako je mořská voda, mokrý plynný chlór, roztoky chloritanu a chlornanu, kyselina dusičná, kyselina chromová, chlorid kovu, sulfid a organické kyseliny.

titanium parts

Avšak v médiu, která reagují s titanem za vzniku vodíku (jako je kyselina chlorovodíková a kyselina sírová), má titan obecně vyšší rychlost koroze. Pokud ale ke kyselině přidáte malé množství oxidantu, vytvoří se pasivní film. Takže ve směsích kyselina sírová nebo kyselina chlorovodíková-kyselina dusičná, dokonce i v kyselině chlorovodíkové s volným chlorem, je titan odolný vůči korozi.


Ochranný oxidový film titanu se často vytváří, když se kov dotýká vody, a to i v malém množství nebo jako vodní pára. Pokud je titan vystaven vysoce oxidačnímu prostředí zcela zbavenému vody, může rychle oxidovat a vyvolat prudkou, často spontánní spalovací reakci. K tomuto chování došlo při reakcích titanu s dýmavou kyselinou dusičnou obsahující nadměrný oxid dusnatý a titanu se suchým plynným chlorem. K zabránění této reakci je však zapotřebí určité množství vody.