Proč je wolframový drát vhodný pro vlákna, ale ne pro měděný drát?

Odpor mědi ρ=​​0,01851 Ω · mm ^ 2 / m,

Odpor wolframového drátuρ=0,0532 (Ω · mm ^ 2 / m)

Drát z wolframového vláknamá vyšší elektrický odpor a menší vodivost, ale wolframový drát je odolnější vůči vysokým teplotám než měděný drát. Proto je měděný drát vhodnější pro drát a wolframový drát je vhodnější pro vlákno.

Měď se obvykle používá k výrobě drátů. Dráty se po určité době napájení významně nemění. Pokud se wolframové dráty používají jako elektrické lampy, lampa bude po určitou dobu emitovat teplo, což znamená, že její odpor je relativně velký. Ve skutečnosti jsou dva tvary a délka a teplota stejné. V tomto případě je odpor wolframového drátu vyšší než odpor mědi, což způsobí, že odpor wolframového drátu bude větší než odpor měděného drátu. Měděný drát je však také stejný jako wolframový drát se stejnou hodnotou vysoké teplotní odolnosti, ale nelze jej použít jako vlákno.

Protože bod tání wolframového drátu je vysoký.

Protože teplota vlákna, když vychází, je až 2 000 stupňů Celsia, při této teplotě se obecný kov již roztavil, pouze teplota tání wolframu je až 3 400 stupňů Celsia a stabilita wolframu je také dobrá , takže vlákno v baňce používá wolframový drát.